Mål/Vision

Plejehjemmet Kornumgård har som formål i åbenhed med det lokalsamfund, hjemmet er placeret i, at være en del af Brønderslev Kommunes ældreomsorg.

Delmål:

At give beboerne et hjem, hvor deres værdighed bevares.

At beboerne deltager i daglige gøremål, så ressourcerne bruges/bevares.

At beboerne behandles med ligeværdighed - som enkeltstående mennesker - der er i stand til at træffe egne valg og tage ansvar for egne handlinger.

At tilgodese det hele menneske - både de fysiske, psykiske, sociale, kulturelle og åndelige behov.